GRONDWERKZAAMHEDEN

De werkzaamheden die wij o.a uitvoeren zijn het ontgraven en verzetten van grond, graven van bouwputten en sleuven, het verwijderen van oude grasmatten, omspitten van tuinen, graven van zwembad of vijver en het leveren en aanvullen van grond. Bruisten is in het bezit van het juiste materieel en heeft ervaren machinisten en grondwerkers die er voor zorgen dat elke klus tot een goed einde wordt gebracht. Sier of wegenbouwbestrating? Gedegen grondwerk is de basis voor een solide bestrating!
Ook sloopwerk van complete woonhuizen tot schuurtjes en betonnen vloeren. Iedere kleine en ook grote sloopklus wordt door ons vakkundig en netjes uitgevoerd met onder andere een hydraulische sloophamer.
Slooppuin scheiden:Onze sloopmachines kunnen tevens worden voorzien van een sorteergrijper om het slooppuin netjes te scheiden. Het puin wordt vervolgens gescheiden en afgevoerd om te recyclen of te vernietigen. Dat is niet alleen efficiënt, maar ook gelijk goed voor het milieu.

Ook voor cultuur technische werkzaamheden kunt u ons inschakelen.  Egaliseren, het frezen en inzaaien van groenstroken, maar ook het maaien van …….is bij ons mogelijk.
Wij zorgen voor de aanleg van natuurgebieden en terreinen, voor oeverwerken, beschoeiingen en bestortingen, voor bodem profielverbeteringen en bodem beschermingen en beplantingen en groenvoorzieningen.

item_grond        item_weg        item_water         item_agrarisch