Waterwerk

In een waterrijke omgeving als het land van Maas en Waal vindt veel waterwerk plaats. Omdat Bruisten gevestigd is in Dreumel voeren zij veel waterwerken uit voor het Waterschap en zijn daardoor zeer ervaren in het uitvoeren van dergelijke werkzaamheden voor particulieren.

Ons waterwerk bestaat uit diverse werkzaamheden, denk bijvoorbeeld aan het aanleg en onderhouden van natuurgebieden en terreinen, kust- en oeverwerken, beschoeiingen en bestortingen, het plaatsen van beschoeiingen en damwanden, het maaien en uitbaggeren van sloten en watergangen. Maar ook het graven van een zwembad of vijver.

item_grond        item_weg        item_water         item_agrarisch